התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק טז

שיתוף
ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על-נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם, חמישה ושבעים אלף; ובביזה--לא שלחו, את-ידם. 

היהודים נרגעים