התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק יז

שיתוף
ביום-שלושה עשר, לחודש אדר; ונוח, בארבעה עשר בו, ועשה אותו, יום משתה ושמחה. 

מזכרת מיום נישואיכם שנחגג בערב פורים תשסח,
והיה כדברי הכתוב יום משתה ושמחה.