התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק יח

שיתוף
והיהודים אשר-בשושן, נקהלו בשלושה עשר בו, ובארבעה עשר, בו; ונוח, בחמישה עשר בו, ועשה אותו, יום משתה ושמחה. 

חג פורים חג פורים חג גדול לילדים (ולמבוגרים)