התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק יט

שיתוף
על-כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות--עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב; ומשלוח מנות, איש לריעהו. 

חג פורים חג פורים חג גדול לילדים