התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק כ

שיתוף
ויכתוב מורדכיי, את-הדברים האלה; וישלח ספרים אל-כל-היהודים, אשר בכל-מדינות המלך אחשוורוש--הקרובים, והרחוקים.