התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק כא

שיתוף
לקיים, עליהם--להיות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר, ואת יום-חמישה עשר בו:  בכל-שנה, ושנה.