התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק כב

שיתוף
כימים, אשר-נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב; לעשות אותם, ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לריעהו, ומתנות לאביונים. 

מכיוון שכולם מתחילים לשמוח ביום זה ויש שמחה והמולה.