התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק כז

שיתוף
קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל-זרעם ועל כל-הנלווים עליהם, ולא יעבור--להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם:  בכל-שנה, ושנה. 

הפסוק מראה לנו שעד היום הזה אנו ממשיכים ונמשיך לשמוח ולחגוג את חג הפורים כיהודים. היהודים תמיד נרדפים אך תמיד אנו מצליחים להנצל- ונהפןך הוא.