התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק כט

שיתוף
ותכתוב אסתר המלכה בת-אביחיל, ומורדכיי היהודי--את-כל-תוקף:  לקיים, את איגרת הפורים הזאת--השנית. 

נקראתי אביחיל (בן לרבי בן ציון מרדכי חזן זצל) משום הולדתי ערב הקראת המגילה בפורים, ומשום שאחי ואחותי מרדכי ואסתר גם מוזכרים בפסוק על שום האירועים של ההסטוריה היהודית באותה עת