התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק י -

פסוק ב

שיתוף
וכל-מעשה תוקפו, וגבורתו, ופרשת גדולת מורדכיי, אשר גידלו המלך--הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים, למלכי, מדיי ופרס. 

פסוק יפה