התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק י -

פסוק ג

שיתוף
כי מורדכיי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחיו--דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל-זרעו. 

יהודי פשוט המבקש לעשות טוב לעמו ולהשכין שלום בארצו.