התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ב -

פסוק ע

שיתוף
ויישבו הכוהנים והלויים ומן-העם והמשוררים והשוערים, והנתינים--בעריהם; וכל-ישראל, בעריהם.