התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
עד-אנה יהוה שיוועתי, ולא תשמע:  אזעק אליך חמס, ולא תושיע.