התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
למה תראני אוון ועמל תביט, ושוד וחמס לנגדי; ויהי ריב ומדון, יישא. 

במילה ריב מופיע הטעם מרכא כפולה.