התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
כי-הנני מקים את-הכשדים, הגוי המר והנמהר; ההולך, למרחבי-ארץ, לרשת, משכנות לא-לו.