התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
וקלו מנמרים סוסיו, וחדו מזאבי ערב, ופשו, פרשיו; ופרשיו, מרחוק יבואו--יעופו, כנשר חש לאכול. 

פסוק יפהפה, המלמד על הכשרון העצום שהושקע בכתיבת ספר הספרים