התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
כולו לחמס יבוא, מגמת פניהם קדימה; ויאסוף כחול, שבי.