התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
אז חלף רוח ויעבור, ואשם:  זו כוחו, לאלוהו.