התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
הלוא אתה מקדם, יהוה אלוהיי קדושי--לא נמות; יהוה למשפט שמתו, וצור להוכיח יסדתו.