התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
ותעשה אדם, כדגי הים--כרמש, לא-מושל בו.