התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
כולו, בחכה היעלה--יגורהו בחרמו, ויאספהו במכמרתו; על-כן, ישמח ויגיל.