התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
על-כן יזבח לחרמו, ויקטר למכמרתו:  כי בהמה שמן חלקו, ומאכלו בריאה.