התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
העל כן, יריק חרמו; ותמיד להרוג גויים, לא יחמול.