התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ויענני יהוה, ויאמר, כתוב חזון, ובאר על-הלוחות--למען ירוץ, קורא בו.