התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
הנה עופלה, לא-ישרה נפשו בו; וצדיק, באמונתו יחיה. 

צדיק באמונתו יחיה.לא איש.צדיק.