התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
ואף כי-היין בוגד, גבר יהיר ולא ינווה:  אשר הרחיב כשאול נפשו, והוא כמוות ולא ישבע, ויאסוף אליו כל-הגויים, ויקבוץ אליו כל-העמים. 

מה הפסוק אומר?