התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
הלוא-אלה כולם, עליו משל יישאו, ומליצה, חידות לו; ויאמר, הוי המרבה לא-לו--עד-מתיי, ומכביד עליו עבטיט.