התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
הלוא פתע, יקומו נושכיך, ויקצו, מזעזעיך; והיית למשיסות, למו.