התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
כי-אתה שלות גויים רבים, ישלוך כל-יתר עמים; מדמי אדם וחמס-ארץ, קריה וכל-יושבי בה.