התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
יעצת בושת, לביתך; קצות-עמים רבים, וחוטא נפשך.