התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
כי-אבן, מקיר תזעק; וכפיס, מעץ יעננה.