התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
הוי בונה עיר, בדמים; וכונן קריה, בעוולה.