התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
כי תימלא הארץ, לדעת את-כבוד יהוה, כמים, יכסו על-ים.