התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
הוי משקה ריעהו, מספח חמתך ואף שכר--למען הביט, על-מעוריהם.