התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
שבעת קלון מכבוד, שתה גם-אתה והיערל; תיסוב עליך, כוס ימין יהוה, וקיקלון, על-כבודך.