התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק יז

שיתוף
כי חמס לבנון יכסך, ושוד בהמות יחיתן, מדמי אדם וחמס-ארץ, קריה וכל-יושבי בה.