התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
מה-הועיל פסל, כי פסלו יוצרו--מסכה, ומורה שקר:  כי בטח יוצר יצרו, עליו, לעשות, אלילים אילמים.