התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
ויהוה, בהיכל קודשו:  הס מפניו, כל-הארץ.