התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
תפילה, לחבקוק הנביא--על, שגיונות.