התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
יהוה, שמעתי שמעך יראתי--יהוה פועלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע; ברוגז, רחם תזכור.