התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר-פארן סלה; כיסה שמיים הודו, ותהילתו מלאה הארץ.