התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
ונוגה כאור תהיה, קרניים מידו לו; ושם, חביון עוזו.