התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
תחת אוון, ראיתי אוהלי כושן; ירגזון, יריעות ארץ מדיין.