התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
הבנהרים, חרה יהוה--אם בנהרים אפך, אם-בים עברתך:  כי תרכב על-סוסיך, מרכבותיך ישועה.