התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
עריה תיעור קשתך, שבועות מטות אומר סלה; נהרות, תבקע-ארץ.