התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
שמש ירח, עמד זבולה; לאור חיציך יהלכו, לנוגה ברק חניתך. 

חיים ב. פסוק אחרון