התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק יד

שיתוף
נקבת במטיו ראש פרזיו, יסערו להפיצני; עליצותם, כמו-לאכול עני במסתר.