התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק טז

שיתוף
שמעתי ותרגז בטני, לקול צללו שפתיי--יבוא רקב בעצמיי, ותחתיי ארגז:  אשר אנוח ליום צרה, לעלות לעם יגודנו.