התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ג -

פסוק יט

שיתוף
יהוה אדוניי, חילי, וישם רגליי כאיילות, ועל במותיי ידריכני; למנצח, בנגינותיי. 

שהקבה בעזרתו ישם רגליי כאיילות ויהיה עמדי תמיד.