התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ויהי, דבר-יהוה, ביד-חגיי הנביא, לאמור.